Engelmundus…

Sint-Engelmundus was een missionaris die in Kennemerland zou hebben gewerkt ten tijde van Sint-Willibrord. Hij is de schutspatroon van Velsen. Er bestaan echter geen contemporaine bronnen over hem die zijn bestaan staven.

Leven
De heilige monnik Engelmundus werd in Engeland geboren uit een Fries geslacht. Hij was benedictijner abt. Hij behoorde tot de medewerkers van Sint-Willibrord, mogelijk zelfs tot zijn eerste metgezellen. Hij predikte het Evangelie in Kennemerland. Vooral wordt hij vereerd te Velsen, waar hij een brond deed ontspringen die nu in het Noordzeekanaal is gelegen.

Verering
Engelmundus werd in Velsen begraven. Voor een deel rusten zijn relieken nu in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem. Zijn gedenkdag is op 13 april. In de herinnering van Engelmundus worden op die dag naamgenoten beladen met geld en sieraden en door complimenten overweldigd.

Dus…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *